image header

Werkervarings

plaatsen

In het kader van sociaal beleid en maatschappelijke participatie wil Zorgboerderij De Naober een belangrijke partner worden voor de gemeente Winterswijk en de regio Achterhoek om mensen met een arbeidsbeperking (gedeeltelijk) toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Zorgboerderij De Naober wil werkervaringsplaatsen aanbieden voor kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld:

  • (gedeeltelijk) arbeidsgeschikten met een aanvullende WWB-uitkering, een aanvullende IOAW-uitkering, aan aanvullende IOAZ-uitkering of een uitkering van het UWV, alsmede jonggehandicapten.

  • 55-plussers met een WWB-uitkering, een IOAW-uitkering, een IOAZ-uitkering, of een uitkering van het UWV.

  • Niet uitkeringsgerechtigden (zgn. NUG-ers)

Zorgboerderij De Naober heeft werkervaringsplaatsen (met behoud van uitkering) op de volgende gebieden:
-  Onderhoud van bestaande gebouwen;
-  Onderhoud in groenvoorziening;
-  Telefoniste- en receptiewerkzaamheden;
-  (Financiële) administratie;
-  Organiseren evenementen kinderboerderij;
-  Verzorgen dieren kinderboerderij;
-  Promotie / PR-werkzaamheden voor kinderboerderij en zorgboerderij;
-  Zorg (op termijn).

Nieuws

Nieuwsbrief
Zorgboerderij De Naober

mei 2018

De eerste nieuwsbrief van onze Zorgboerderij van de hand van hoofdredacteur Lennart is een feit.

Lees meer...

Goed voorbeeld:
supporter Klaas

26 maart 2018

Enige tijd geleden werd Klaas gevraagd om vrijwilliger/supporter te worden voor het project Aan de Slag. Het project 'Aan de Slag' is ondergebracht bij het Vrijwilligerspunt.

Lees meer...

Overname dagbestedingsactiviteiten van Mondriaan

15 december 2017

Zorgboerderij De Naober neemt per 1 januari de dagbestedingsactiviteiten over van Mondriaan voor mensen met een lichamelijke handicap en/of een niet aangeboren hersenletsel.

Lees meer...

Ouderen krijgen de ruimte in 't Gasthuus in Winterswijk

5 september 2017

Een 1600 vierkante meter groot winkel- en kantorencomplex in het centrum van Winterswijk krijgt een nieuwe bestemming met achttien appartementen voor senioren.

Lees meer...

De Naober in beeld

film

HKZTuV 100