image header

Afasie

training

Ieder mens gebruikt taal. Mensen praten en het hierbij vinden van de juiste woorden, het begrijpen, het lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik.
Wanneer als gevolg van hersenletsel één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemen we dat afasie.
Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat je niet meer kan zeggen wat je wilt. Je kunt de taal minder goed gebruiken dan voorheen.

Als deelnemer aan de afasie-training ga je, onder professionele begeleiding, werken aan het onderhouden – en mogelijk verbeteren – van je mogelijkheden tot communicatie. Jouw persoonlijke doelen vormen het uitgangspunt.afasie

Oefeningen worden individueel of groepsgewijs aangeboden en sluiten aan op jouw individuele doel. Over het algemeen hebben de oefeningen een educatief en/of ontspannend karakter waarbij je doel nl. het onderhouden cq verbeteren van jouw mogelijkheden tot communicatie, ten grondslag ligt. Contact met lotgenoten vinden wij belangrijk. Zo stimuleer je elkaar om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Binnen de training besteden we hieraan ruimschoots aandacht.

De begeleiding beschikt naast kennis van N.A.H. over gespecialiseerde en toegepaste afasie-kennis. Zij volgt nauwgezet de laatste ontwikkelingen op het gebied van afasie. In samenspraak met jou wordt met regelmaat de voortgang geëvalueerd en bijgesteld ten gunste van jou en je doel. Afspraken hierover staan in je zorgplan.

Nieuws

Nieuwsbrief
Zorgboerderij De Naober

mei 2018

De eerste nieuwsbrief van onze Zorgboerderij van de hand van hoofdredacteur Lennart is een feit.

Lees meer...

Goed voorbeeld:
supporter Klaas

26 maart 2018

Enige tijd geleden werd Klaas gevraagd om vrijwilliger/supporter te worden voor het project Aan de Slag. Het project 'Aan de Slag' is ondergebracht bij het Vrijwilligerspunt.

Lees meer...

Overname dagbestedingsactiviteiten van Mondriaan

15 december 2017

Zorgboerderij De Naober neemt per 1 januari de dagbestedingsactiviteiten over van Mondriaan voor mensen met een lichamelijke handicap en/of een niet aangeboren hersenletsel.

Lees meer...

Ouderen krijgen de ruimte in 't Gasthuus in Winterswijk

5 september 2017

Een 1600 vierkante meter groot winkel- en kantorencomplex in het centrum van Winterswijk krijgt een nieuwe bestemming met achttien appartementen voor senioren.

Lees meer...

De Naober in beeld

film

HKZTuV 100